αρχιτεκτονικη συνθεση project development | κατασκευή κτιρίων buildings construction | ανακαίνιση κτιρίων buildings renovation | αποκατάσταση όψεων facade reconstruction | διαχειριση ακινητου real estate management | έκδοση οικοδομικής άδειας  planning and building permission | προκατασκευή prefabrication | επίβλεψη projects supervision | μελέτη εσωτερικού χώρου interior design | έπιπλο furniture design | αστική ανάπτυξη urban development